Privacyverklaring

Stichting Beurzen Hoograven organiseert elk jaar twee kinder- & tienerkledingbeurzen en een speelgoedbeurs in de Utrechtse wijk Hoograven. Bewoners uit Utrecht-Zuid en omgeving kunnen tweedehands kleding of speelgoed inbrengen. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

 

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Verzamelde persoonsgegevens worden door ons met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij dit doen.

Gegevens van verkopers

Stichting Beurzen Hoograven registreert uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om tijdens de beurs de verkoop van de door u ingebrachte goederen te kunnen administreren en om, indien nodig, contact met u op te kunnen nemen over uw deelname aan de beurs.

Ook vraagt Beurzen Hoograven uw adres om te controleren of de verkoopaanvraag voldoet aan het regelement (1 verkoopnummer per huishouden). Dit is nodig omdat onze capaciteit beperkt is en we zoveel mogelijk gezinnen een eerlijke kans willen bieden om artikelen te verkopen.

Als u artikelen inlevert vraagt Beurzen Hoograven bovendien uw bankgegevens zodat wij uw opbrengst elektronisch kunnen uitbetalen.

Alleen vrijwilligers die dit nodig hebben voor hun functie bij de Beurzen krijgen een deel van uw gegevens te zien in ons kassasysteem en/of registratiesysteem. Bovenstaande informatie bewaren wij niet langer dan nodig voor het genoemde doel. Ongeveer 1 maand na de beurs worden de gegevens verwijderd uit onze systemen. Alleen uw naam, klantnummer en bankgegevens worden langer bewaard voor administratieve doeleinden.

Gegevens voor registratie op de mailinglijst

Als u daarmee heeft ingestemd zal uw e-mailadres en naam ook opgeslagen en gebruikt worden voor aankondigingen van beursactiviteiten. U kunt zelf opzeggen door op de link te klikken die onder elke mailing staat, of door te mailen naar .

Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens serieus. De gegevens die u opgeeft als u zich als verkoper aanmeldt worden bewaard bij een Nederlands hosting bedrijf waar zij versleuteld worden bewaard. Uw betaalgegevens bewaren wij zolang nodig eveneens versleuteld op onze eigen kassacomputers. Deze computers worden uitsluitend gebruikt voor de beurzen, regelmatig onderhouden en zijn voorzien van een virusscanner.

 

Voor onze mailinglijst maken wij gebruik van MailChimp met welke wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Wij delen uw naam en emailadres met MailChimp voor het versturen van onze aankondigingen. Afmeldingen worden ook via mailChimp verwerkt.

Cookies

Stichting Beurzen Hoograven maakt geen gebruik van cookies op haar website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Uw privacy-rechten

Stichting Beurzen Hoograven zal naar aanleiding van een verzoek van een geregistreerde persoon (verkoper en/of mailinglijstgebruiker), inzage geven in de geregistreerde gegevens en op zijn of haar verzoek persoonlijke gegevens uit haar systemen verwijderen. Een dergelijk verzoek kan verzonden worden naar .

 

Mocht u, na contact met ons, het gevoel hebben dat er niet goed wordt omgegaan met persoonsgegevens, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.