Organisatie

Vanaf eind jaren ‘70 worden er tweedehands beurzen georganiseerd in de Utrechtse wijk Hoograven, tegenwoordig in buurtcentrum Hart van Hoograven. Deze beurzen groeiden uit tot een activiteit die niet meer weg te denken is uit de wijk. In 2018 vieren de beurzen hun 40-jarig jubileum.

Stichting

Vanaf het najaar 2010 is de organisatie van de beurzen ondergebracht in een zelfstandige stichting. Hoewel er organisatorisch het nodige is veranderd, is de inzet en het enthousiasme van de vrijwilligers onverminderd groot.

Doel

De stichting heeft als doel jaarlijks beurzen te organiseren in Hoograven, waarbij bewoners uit Utrecht-Zuid en omgeving zijn betrokken als vrijwilliger en/of als klant. Op de beurs worden tweedehands goederen ingebracht en verkocht zonder winstoogmerk. De beurzen beogen onderlinge samenhang te vergroten en duurzaamheid te stimuleren.

Vrijwilligers

Er wordt veel werk verzet door de beursvrijwilligers. De vrijwilligers (inmiddels zo’n 80) bereiden samen de beurzen voor tijdens de werkavonden, door thuisklussen en tijdens de voorbesprekingen. Vrijwilligers werken tijdens een beurs minimaal twee dagdelen mee om deze tot een succes te maken. Na de beurzen evalueren de vrijwilligers samen wat goed ging en wat voor verbetering vatbaar is. Zonder de enorme inzet van de vrijwilligers kunnen de beurzen niet bestaan! Nieuwe vrijwilligers zijn daarom altijd welkom.